OZNAM


        Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský Ján
                        je od 09.02.2021 opäť v prevádzke.

           


Oznam pre nástupy na pobyt:

Dovoľujeme si požiadať všetkých klientov, aby sa pri nástupe na pobyt preukázali negatívnym PCR alebo antigénovým testom. V prípade nástupu v pondelok nie starším ako 72 hodín,v prípade nástupu cez týždeň nie starším ako 48 hodín. Klienti, ktorí prekonali COVID-19 sú povinní preukázať sa potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledné 3 mesiace na základe, ktorého sa na neho vzťahuje výnimka z povinnosti ďalšieho testovania a dodržiavania karanténnych opatrení.
Kúpeľňo-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ
Jánska dolina 2127, 032 03 Liptovský Ján
tel. 044/5263 201, 5263 199, fax. +421/44/5263196, email: info@krubystra.sk

Prihlásenie administrátora


Heslo:Zavrieť bez prihlásenia