Krátkodobo – liečebný pobyt

Platný od 2.1.2024

Pobyt v dvojlôžkovej izbe + plná penzia (noc/osoba)68,00
Pobyt v jednolôžkovej izbe + plná penzia (noc/osoba)80,00
Príplatok za apartmán (na apartmán a noc)30,00

V cene pobytu je zahrnuté:

  • vstupná lekárska prehliadka max. 24 hod. od nástupu
  • 3 procedúry na prenocovanie (procedúry pripadajúce na soboty, nedele a sviatky poskytujeme v pracovné dni)
  • voľný vstup - posilňovňa počas celého pobytu v prevádzkových hodinách, bazén počas celého pobytu v prevádzkových hodinách
  • voľný vstup - stolný tenis. outdoorové stroje

Ceny sú oslobodené od DPH
KLP pobyty poskytujeme minimálne na 4 noci zahŕňajúc 3 plné pracovné dni
Nástupný deň – okrem soboty
V cene pobytu nie je zahrnutá daň za ubytovanie obci: 1 € / osoba a prenocovanie

Relaxačný pobyt ODDYCH NA LIPTOVE

Platný od 2.1.2024

Pobyt v dvojlôžkovej izbe + polopenzia (noc/osoba)48,00
Pobyt v jednolôžkovej izbe + polopenzia (noc/osoba)60,00
Príplatok za apartmán (na apartmán a noc)30,00
Obed (osoba)8,00

V cene pobytu je zahrnuté:

  • lekárska konzultácia
  • 1 procedúra na prenocovanie podľa ordinácie lekára (procedúry pripadajúce na soboty, nedele a sviatky poskytujeme v pracovné dni)
  • voľný vstup - posilňovňa počas celého pobytu v prevádzkových hodinách, bazén počas celého pobytu v prevádzkových hodinách
  • voľný vstup - stolný tenis, outdoorové stroje

Ceny sú oslobodené od DPH
Pobyt Oddych na Liptove poskytujeme minimálne na 4 noci zahŕňajúc 3 plné pracovné dni
Nástupný deň – okrem soboty
V cene pobytu nie je zahrnutá daň za ubytovanie obci: 1 € / osoba a prenocovanie

STORNO POPLATKY

Platí pre Krátkodobo – liečebný pobyt aj Relaxačný pobyt Oddych na Liptove

V prípade nezrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt účtujeme storno poplatky nasledovne:

ak je pobyt zrušený minimálne desať dní pred nástupným termínom10% zo zaplatenej ceny
ak je pobyt zrušený minimálne päť dní pred nástupným termínom50% zo zaplatenej ceny
ak je zrušený menej ako 2 dní pred nástupným termínom, resp. ak klient nenastúpi100% zo zaplatenej ceny

Pri rezervácii požadujeme úhradu pobytu vopred, minimálne 14 dní pred nástupom, resp. v deň potvrdenia rezervácie, pokiaľ je deň nástupu skôr ako o 14 dní.

Uhradením zálohy potvrdzuje zákazník, že sa zoznámil so službami, cenou, platobnými podmienkami a storno podmienkami. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených v rezervácii zodpovedá zákazník, ktorý pobyt objednal. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať a rezervácia bude zrušená.

Ceny a platba

Ubytovanie je poskytované úplatne, cena za ubytovanie je stanovená na základe platného cenníka alebo dohodou zmluvných strán. Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri nástupe na pobyt, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Úhrada sa vykonáva bankovým prevodom vopred, v hotovosti, prípadne platobnou kartou. V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením hosťa je ubytovacie zariadenie oprávnené domáhať sa náhrady za škodu. Hosť je povinný uhradiť prípadnú škodu spôsobenú hosťom v priestoroch ubytovacieho zariadenia a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku. Túto povinnosť má hosť aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované s hosťom.

Procedúry viazané na lekárske vyšetrenie alebo konzultáciu

Liečebné procedúry

Platný od 1.11.2023

PROCEDÚRAČASCENA
Lekárske vyšetrenie 12,00
Lekárska konzultácia 5,00
EKG - elektrokardiograf 3,00
Suchý uhličitý kúpeľ40 min3,50
Vrece na suchý uhličitý kúpeľ / na viac použití 2,00
Lymfodrenáž prístrojová45 min10,00
Nohavice na lymfodrenáž (povinné) 3,00
Oxygenoterapia + kyslíkové okuliare / na viac použití30 min6,00
kyslíkové okuliare / na viac použití 2,00
Plynové injekcie5 min3,00
MLS LaserPodľa indikácie15,00  
Biostimulačný laser5 min4,00
Reflexná masáž / chrbta20 min9,00
Individuálny telocvik20 min3,00
Magnetoterapia20 min5,00
Magnetoterapia - SALUS TALENT5 min5,00
Interferenčné prúdy10 - 15 min5,00
Hydrogalvan20 min8,00
Ultrazvuk5 min5,00
Turbo Perlička - masážna vírivá vaňa + zábal / deka20 + 10 min12,00
Hydrox - hydromasážna vírivá vaňa + zábal / deka15 - 10 min12,00
Oceán - podvodná masáž chrbta + zábal / deka15 - 10 min12,00
Rebox10 min5,00
Kinesiotapingmalý kľb2,00
Kinesiotapingveľký kľb + chrbtica4,00
Spirometria - ubytovaní hostia 2,00
Spirometria - neubytovaní hostia 15,00
Rázová vlna s diatermiou 1 aplikácia - ubytovaní hostia na liečebnom pobyte 1 aplikácia v lieč. pobyte zdarma (1 aplikácia = 2 procedúry)Podľa indikácie lekára, v cene zahrnutá dezinfekcia a HC 500 neutral gel20,00
Rázová vlna s diatermiou 1 aplikácia - neubytovaní hostia (lekárska konzultácia gratis)Podľa indikácie lekára25,00
Demusco gel alebo Bromellin gel1 aplikácia podľa indikácie lekára2,00
Arnilin gel1 aplikácia podľa indikácie lekára2,40
Life gel1 aplikácia podľa indikácie lekára4,50
Trijalux alebo ArtrosicJalux1 bal. - 3 dávky75,00

Uvedené procedúry je možné absolvovať a zakúpiť si ich len po lekárskom vyšetrení alebo konzultácii a sú oslobodené od DPH